Projekty


Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace
   
   
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je navržený na stanovení pomologických a kvalitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní a u mezidruhových hybridů. Dále bude hodnocena afinita u vybraných Asijských odrůd s vybranými slivoňovými podnožemi.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Garant
Ing. Jan Wolf
Řešitel