Projects


Evaluation of pomological and qualitative traits in plum cultivars Prunus domestica, Prunus salicina and Prunus cerasifera focused on the antioxidant capacity

Supervisor: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Basic information
   
Workers      Financing
   
Time schedule   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt je navržený na stanovení pomologických a kvalitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní a u mezidruhových hybridů. Dále bude hodnocena afinita u vybraných Asijských odrůd s vybranými slivoňovými podnožemi.
Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Fruit Science (FH)
Project status:Defended
Project start date :
01. 01. 2017
Project close date:
31. 12. 2017
Number of workers in the project:
4
Number of official workers in the project:2
Number of results in the project:
1

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Garant
Řešitel