Projekty


Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základné informácie
   Pracovníci   Výsledky      Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je navržený na stanovení pomologických a kvalitativních znaků u vybraných Asijských a Evropských odrůd slivoní a u mezidruhových hybridů. Dále bude hodnocena afinita u vybraných Asijských odrůd s vybranými slivoňovými podnožemi.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav ovocnictví (ZF)
Stav projektu:
Obhájený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
2
Počet výsledkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Garant
Ing. Jan Wolf
Řešitel