Projekty


Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   
Financování
   
   


Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka2017
Kapitálové výdaje
--
Běžné výdaje - mzdové náklady--
Běžné výdaje - ostatní
200 000