Projekty


Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


      Výsledky   Financování
   
Harmonogram
   


Následující tabulka zobrazuje seznam výsledků přidaných k projektu "Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu".

Publikace
Druh publikace
Odpovědnost
Podrobnosti
POMOLOGICAL AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF PLUM CULTIVARS DELIVERED FROM Prunus domestica, P. salicina, P. cerasifera AND THEIR HYBRIDS
Wolf, Jan -- Ondrášek, Ivo -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš
POMOLOGICAL AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF PLUM CULTIVARS DELIVERED FROM Prunus domestica, P. salicina, P. cerasifera AND THEIR HYBRIDS. In Zbornik referatov. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2017, s. 351--358. ISBN 978-961-91301-5-5.
článek ve sborníkuIng. Jan Wolf