Projekty


Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


   
Pracovníci   Výsledky   Financování   Harmonogram   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRole
Pracoviště
Telefon
Kancelář
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
ÚO ZF
+420 519 367 244
LB01N2013 (Led-A2.13)
Ing. Jan Wolf
ZF D-ZI-Z komb [přerušeno]
+420 519 367 241
LB01N2010 (Led-A2.10)
Ing. Eliška Fogašová
ZF D-ZI-Z [ukončeno]
+420 519 367 239
LA02N1006 (LA021.06)
ZF D-ZI-Z komb [přerušeno]

Legenda
Role:
administrativametodický řešitelřešitel
pomocník
pozorovatel