Projekty


Modifikované vlastnosti dřeva plantážově pěstovaného hybridu topolu

Garant: doc. Dr. Ing. Pavel Král


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt se bude zabývat analýzou procesu tepelné modifikace a posouzením možností využití dřeva plantážově pěstovaného klonu topolu s označením MAX-4 (Populus Nigra a Populus maximowitzii) s modifikovanými vlastnostmi ve výrobcích. Toho bude docíleno na základě experimentálně získaných vlastností zkoumaných materiálů ze dřeva upraveného pomocí procesu tepelné modifikace a procesem VTC. Dojde tak k rozšíření již stávajících poznatků o těchto materiálech, které budou jistě přínosné pro budoucí pohled na nakládání se vstupní surovinou. Modifikace jeho vlastností je vhodný způsob, jak tento levný a rychle rostoucí materiál využít pro výrobu vysoce jakostních materiálů a zvýšit tak jeho užitné vlastnosti.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Identifikace projektu:
LDF_VP_2017015
Stav projektu:Přijatý
Datum zahájení projektu:01. 02. 2017
Datum ukončení projektu:31. 01. 2018
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0