Projects


Modified properties of plantation grown hybrid poplar

Supervisor: doc. Dr. Ing. Pavel Král


Basic information   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Projekt se bude zabývat analýzou procesu tepelné modifikace a posouzením možností využití dřeva plantážově pěstovaného klonu topolu s označením MAX-4 (Populus Nigra a Populus maximowitzii) s modifikovanými vlastnostmi ve výrobcích. Toho bude docíleno na základě experimentálně získaných vlastností zkoumaných materiálů ze dřeva upraveného pomocí procesu tepelné modifikace a procesem VTC. Dojde tak k rozšíření již stávajících poznatků o těchto materiálech, které budou jistě přínosné pro budoucí pohled na nakládání se vstupní surovinou. Modifikace jeho vlastností je vhodný způsob, jak tento levný a rychle rostoucí materiál využít pro výrobu vysoce jakostních materiálů a zvýšit tak jeho užitné vlastnosti.
Kind of project:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Project identification:
LDF_VP_2017015
Project status:
Accepted
Project start date :
01. 02. 2017
Project close date:
31. 01. 2018
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:
0