ProjektyHelp


Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů

Garant: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Předložený projekt předpokládá řešení několika modelových studií koncipovaných tak, aby zahrnovaly základní vyhodnocení stavu a změn biodiverzity nížinných hospodářských lesních ekosystémů ve vztahu k různým věkovým třídám v průběhu napadení a chřadnutí jasanových porostů vlivem šíření patogenní houby Hymenoscyphus fraxineus. Základním cílem projektu je zhodnocení a analýza jednotlivých složek biodiverzity ve vztahu k měnícím se environmentálním podmínkám zkoumaných stanovišť, vedoucí ke zpracování metodických předběžných návrhů pro podporu biologické rozmanitosti při zachování produkčního rámce lesního hospodaření. Výzkum bude zaměřen na bezobratlé živočichy, drobné obratlovce, cévnaté rostliny a stopkovýtrusné houby.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:
11
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0