Projekty


Analýza změn biodiverzity různověkých hospodářských lesů v průběhu odumírání jasanových porostů

Garant: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Předložený projekt předpokládá řešení několika modelových studií koncipovaných tak, aby zahrnovaly základní vyhodnocení stavu a změn biodiverzity nížinných hospodářských lesních ekosystémů ve vztahu k různým věkovým třídám v průběhu napadení a chřadnutí jasanových porostů vlivem šíření patogenní houby Hymenoscyphus fraxineus. Základním cílem projektu je zhodnocení a analýza jednotlivých složek biodiverzity ve vztahu k měnícím se environmentálním podmínkám zkoumaných stanovišť, vedoucí ke zpracování metodických předběžných návrhů pro podporu biologické rozmanitosti při zachování produkčního rámce lesního hospodaření. Výzkum bude zaměřen na bezobratlé živočichy, drobné obratlovce, cévnaté rostliny a stopkovýtrusné houby.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 02. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0