Projekty


Vliv pařezení na produkci biomasy a fixaci uhlíku

Garant: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je postaven na srovnání dvou lokalit nízkého lesa a to ve východní Evropě (Bulharsko) a v České republice. Cílem projektu je: 1) zhodnocení produkce biomasy pařezin v porovnání s lesem vysokým/předrženou pařezinou 2) stanovení množství fixace uhlíku v biomase pařezin v porovnání s lesem vysokým/předrženou pařezinou 3) vytvoření alometrických rovnic pro predikci biomasy pařezin a fixaci uhlíku. Umožní tak doplnit mozaiku informací o kladech či záporech toho typu hospodaření. Jeho realizace umožní syntézu sesbíraných dat a poznatků uplatnitelných v lesním hospodářství, ochraně přírody a ve výuce na Mendelově univerzitě v Brně.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Identifikace projektu:
LDF_VT_2017003
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2017
Datum ukončení projektu:
28. 02. 2018
Počet pracovníků projektu:
15
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0