Projekty


Vliv pařezení na produkci biomasy a fixaci uhlíku

Garant: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.


   
Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vliv pařezení na produkci biomasy a fixaci uhlíku".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
ÚLBDG LDF, ext AF
+420 545 134 059
BA04N6055 (B6.55)
Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
ÚLBDG LDF
+420 545 134 500
BA04N6052 (B6.52)
Mgr. Martina Hájíčková
ÚLBDG LDF+420 545 134 048BA04N6077 (B6.77)
Ing. Hana Kalivodová
LDF D-KRAJ-EKOLL prez [prerušené]
ÚLBDG LDF
+420 545 134 058
BA04N5046 (B5.46)
Ing. Radim Matula, Ph.D.ÚLBDG LDF+420 545 134 058BA04N5046 (B5.46)
Mgr. Tomáš Slach
ÚLBDG LDF
+420 545 134 048BA04N6077 (B6.77)
Bc. Ing. Jaroslav Slepička
LDF D-KRAJ-EKOLL prez [prerušené]
+420 545 134 556BA04N6075 (B6.75)
LDF N-EUFO-EUFO [ukončené]
Ing. Barbora Uherková, Ph.D.
ÚHÚLAG LDF
+420 545 134 147
BA04N3007 (B3.07)
LDF N-LI-LI [ukončené]
Ing. Daniel Volařík, Ph.D.
ÚLBDG LDF
+420 545 134 048
BA04N6077 (B6.77)
Ing. Lukáš Karas
ÚLBDG LDF
+420 545 134 064
BA04N6076 (B6.76)
ÚLBDG LDF, LDF D-KRAJ-EKOLL prez [roč 4]
ÚLBDG LDF, LDF D-BOTA-FYTOLL prez [roč 4]
+420 545 134 048
BA04N6077 (B6.77)

Legenda
Úloha:
administratívametodický riešiteľ
riešiteľ
pomocníkpozorovateľ