Projects


Lokální rozvoj prostřednictvím místních akčních skupin: zemědělství, místní produkce, turismus a správa obcí

Supervisor: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.


Basic information
   
   
Results
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Regional Development (FRDIS)
Project identification:
FRRMS IGA 2017/020
Project status:
Defended
Project start date :
31. 01. 2017
Project close date:
31. 12. 2017
Number of workers in the project:8
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:
5