Projekty


Význam strategického řízení v malém a středním podnikání

Garant: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Úspěšná strategie je determinována mnoha faktory, které mnohé podniky z oblasti malého a středního podnikání podceňují. Projekt se proto zaměřuje na hodnocení významu strategie a strategického řízení pro rozvoj malého a středního podnikání. Hlavním cílem projektu je vyhodnotit, jaký význam malé a střední podniky přisuzují podnikové strategii a strategickému řízení a následně vyhodnotit význam a důležitost strategického řízení pro malé a střední podnikání. Dílčím cílem je na základě výsledků výzkumu navrhnout procesní model strategického řízení pro rozvoj malého a středního podnikání. Pro naplnění cíle projektu jsou využity metody finanční analýzy, analýzy dokumentů či metody statistické indukce.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2017
Datum ukončení projektu:31. 01. 2018
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:5