ProjektyHelp


Význam strategického řízení v malém a středním podnikání

Garant: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Úspěšná strategie je determinována mnoha faktory, které mnohé podniky z oblasti malého a středního podnikání podceňují. Projekt se proto zaměřuje na hodnocení významu strategie a strategického řízení pro rozvoj malého a středního podnikání. Hlavním cílem projektu je vyhodnotit, jaký význam malé a střední podniky přisuzují podnikové strategii a strategickému řízení a následně vyhodnotit význam a důležitost strategického řízení pro malé a střední podnikání. Dílčím cílem je na základě výsledků výzkumu navrhnout procesní model strategického řízení pro rozvoj malého a středního podnikání. Pro naplnění cíle projektu jsou využity metody finanční analýzy, analýzy dokumentů či metody statistické indukce.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2017
Datum ukončení projektu:31. 01. 2018
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
5