Projekty


Prostorová dimenze demografických faktorů zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva České republiky

Garant: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)
Stav projektu:Přijatý
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:3