ProjektyHelp


Vliv aditiv na reologické vlastnosti potravin a surovin určených k jejich výrobě

Garant: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Potravinářské suroviny i potraviny jsou aditivovány celou řadou přísad. Tyto přísady mohou mít vliv na reologické, fyzikální, senzorické a nutriční vlastnosti výsledných potravinových produktů. V předloženém projektu se jedná především o aditivaci tekutých a polotekutých potravinářských surovin přírodními hydrokoloidy a ovocnými šťávami. Hydrokoloidy mají za úkol emulgovat a stabilizovat vzniklé disperze, což ovlivní zejména reologické vlastnosti výsledného produktu. Tyto změny poté vedou i k ovlivnění senzorických vlastností potravin. Reologické chování sledovaných potravinářských produktů a potravin je nutné klasifikovat v širokém rozsahu smykové deformační rychlosti a modelovat pomocí pokročilých modelů, které budou sloužit k predikci přijatelnosti daného výrobku pro spotřebitele.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF), Ústav technologie potravin (AF), Ústav chemie a biochemie (AF)
Identifikace projektu:
TP 2/2017
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:14
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
19