ProjektyHelp


Analýza faktorů prostředí ovlivňujících intenzitu poškození smrkových porostů ohryzem

Garant: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
LDF_VP_2017028
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2017
Datum ukončení projektu:
31. 01. 2018
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
5
Počet výsledků na projektu:
4

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
hlavní řešitel
garant
Ing. Marcel Bena
řešitel
RNDr. Ondřej Mikulka
řešitel
řešitel