Projekty


VLIV STRESU INDUKOVANÉHO PŘI MANIPULACÍCH IN VITRO A TERMOTERAPII NA GENETICKÉ A EPIGENETICKÉ ZMĚNY GENOMU RÉVY VINNÉ

Garant: prof. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt má za cíl popsat charakter změn genomu a transkriptomu révy vinné vyvolaných virovou infekcí, in vitro manipulacemi a termoterapií.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Identifikace projektu:
COST akce 858, č. OC116
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
OC 116
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
13. 04. 2006
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
7