Projekty


VLIV STRESU INDUKOVANÉHO PŘI MANIPULACÍCH IN VITRO A TERMOTERAPII NA GENETICKÉ A EPIGENETICKÉ ZMĚNY GENOMU RÉVY VINNÉ

Garant: prof. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt má za cíl popsat charakter změn genomu a transkriptomu révy vinné vyvolaných virovou infekcí, in vitro manipulacemi a termoterapií.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Identifikace projektu:COST akce 858, č. OC116
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:OC 116
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:13. 04. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:7