Projekty


VLIV STRESU INDUKOVANÉHO PŘI MANIPULACÍCH IN VITRO A TERMOTERAPII NA GENETICKÉ A EPIGENETICKÉ ZMĚNY GENOMU RÉVY VINNÉ

Garant: prof. RNDr. Miroslav Pidra, CSc.


Základné informácie
   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt má za cíl popsat charakter změn genomu a transkriptomu révy vinné vyvolaných virovou infekcí, in vitro manipulacemi a termoterapií.
Druh projektu:FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracovisko:Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Identifikácia projektu:
COST akce 858, č. OC116
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:OC 116
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
13. 04. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
7