Projekty


Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat

Garant: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel
garant
řešitel
řešitel
řešitel