Projekty


Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty

Garant: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V laboratorním praktiku v předmětu Včelí produkty jsou již zavedeny jednodušší analýzy medu, které nepotřebují náročné vybavení, či jejich provedení je časově realizovatelné v rámci blokové výuky. Z důvodu časové a finanční náročnosti nebyly dosud zavedeny analýzy dalších základních jakostních parametrů medu, jako jsou: obsah glukosy, sacharosy, fruktosy a 5-hydroxymetylfuralaldehydu. Návrh tohoto projektu popisuje postup inovace laboratorní výuky v předmětu Včelí produkty.
Druh projektu:OP (Operační programy)
Pracoviště:Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.garant