ProjektyHelp


Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty

Garant: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Inovace laboratorních praktik v předmětu Včelí produkty".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
Role
Pracoviště
Telefon
Kancelář
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.A
ÚZRHV AF
+420 545 133 248
BA01N5056 (A5.56)

Legenda
Role:
A
administrativa
Mmetodický řešitel
Ř
řešitel
H
pomocník
P
pozorovatel