Projekty


Problematika lokálního krajinného rázu mikroregionu Hustopečsko a její zprostředkování studentům

Garant: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Problematika hodnocení a ochrany krajinného rázu se v současné době dostává do popředí zájmu v péči o krajinu a proto je snaha seznámit s ní studenty v co nejširší míře, aby byli dostatečně připraveni na požadavky praxe. Projekt vede k vytvoření a dostupné studijní podpory k problematice hodnocení lokálního krajinného rázu, zejména pro studenty AF MZLU, studijního programu Zemědělské specializace, oboru Agroekologie. Studijní pomůckou bude multimediální CD, které bude dokumentovat charakteristiky krajinného rázu na konkrétním území a různé způsoby jejich hodnocení a interpretace.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Identifikace projektu:
2184/G4/2006
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:
5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.řešitel
garant