Projekty


Integrovaná produkce třešní a višní

Garant: prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.


Základní informace   Pracovníci   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Fresh horticultural crops are increasingly marked at great distance from the point of production. Long distance marketing sometimes results in large economic benefits which, how over, can often be achived only by stretching the postharvest life of the commodity to its limit. Sweet cherries are characteristically soft fleshed and highly perishable, and have a limited marked life potential. Postharvest loss of sweet cherries to rotting organism is considered the greatest deteriation problem. Good orchard control is vital to minimizing the problem after harvest.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Identifikace projektu:1G58071
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:1G58071
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 12. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:
14

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Marek Fruhwirt
řešitel
hlavní řešitel
řešitel
Ing. Pavel Híc, Ph.D.řešitel