Projects


The integrated sweet cherries and sour cherries production

Supervisor: prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.


Basic information
   
Workers
   
Results      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Čerstvě sklizené zahradnické plodiny jsou často prodávány daleko od místa produkce. Značným rozdílem prodeje od místa produkce se dosáhne ekonomického výsledku tehdy, jsou.li upraveny podmínky skladování. Třešně jsou charakteristické tím, že jsou snadno zkazitelné a mají malý skladovací limit. Skladovací ztráty třešní vyvolané hnilobou se pokládá za největší problém zkazitelnosti. Dobré řízení podmínek vede k snížení posklizňových ztrát.
Kind of project:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Department:
Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Project identification:
1G58071
Project identification by CPR or CRRP:
1G58071
Project status:
Defended
Project start date :
01. 12. 2005
Project close date:31. 12. 2009
Number of workers in the project:
5
Number of official workers in the project:
4
Number of results in the project:14

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
řešitel
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.hlavní řešitel
řešitel
Ing. Pavel Híc, Ph.D.řešitel