Projekty


Integrovaná produkce třešní a višní

Garant: prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.


      
Výsledky
   
   


Následující tabulka zobrazuje seznam výsledků přidaných k projektu "Integrovaná produkce třešní a višní".

Publikace
Druh publikace
OdpovědnostPodrobnosti
Effect of low oxygen and high carbon dioxide atmospheres on the formation of volatiles during storage of two sweet cherry cultivars
Goliáš, Jan -- Létal, Jiří -- Veselý, Ondřej
Effect of low oxygen and high carbon dioxide atmospheres on the formation of volatiles during storage of two sweet cherry cultivars. Zahradnictví = Horticultural science. 2012. sv. 39, č. 4, s. 172--180. ISSN 0862-867X.
článek v periodiku
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
Effects of modified atmospheric cool storage conditions on the quality of sweet cherries
Goliáš, Jan -- Fruhwirt, Marek -- Mrázová, Vladimíra
Effects of modified atmospheric cool storage conditions on the quality of sweet cherries. Mitteilungen Klosterneuburg: Rebe und Wein, Obstbau und Früchteverarbeitung. 2010. sv. 60, č. 2, s. 278--286. ISSN 0007-5922.
článek v periodiku
Formation of anaerobic products in sweet cherries and their partial release into ambient atmosphere under low oxygen storage
Goliáš, Jan -- Fruhwirt, Marek
Formation of anaerobic products in sweet cherries and their partial release into ambient atmosphere under low oxygen storage. Journal of Applied Botany and Food Quality-Angewandte Botanik. 2008. sv. 1, č. 82, s. 30--34. ISSN 1613-9216.
článek v periodiku
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
Integrovaná produkce třešní a višní projektu č. 1G58071. Zvýšení skladovatelnosti plodů vybraných odrůd v optimálně složené plynné směsi s minimálním fyziologickým poškozením
Goliáš, Jan
Integrovaná produkce třešní a višní projektu č. 1G58071. Zvýšení skladovatelnosti plodů vybraných odrůd v optimálně složené plynné směsi s minimálním fyziologickým poškozením.  VŠÚO Holovousy. 2007.
výzkumná zpráva
Integrovaná produkce třešní a višní projektu č. 1G58071. Zvýšení skladovatelnosti plodů vybraných odrůd v optimálně složené plynné směsi s minimálním fyziologickým poškozením. Zpráva za rok 2008
Goliáš, Jan -- Blažková, Jitka
Integrovaná produkce třešní a višní projektu č. 1G58071. Zvýšení skladovatelnosti plodů vybraných odrůd v optimálně složené plynné směsi s minimálním fyziologickým poškozením. Zpráva za rok 2008. , verze periodická. VŠÚO Holovousy. 2008.
zpráva o řešení projektu
Integrovaná produkce třešní a višní. Zvýšení skladovatelnosti plodů vybraných odrůd v optimálně složené plynné směsi s minimálním fyziologickým poškozením
Goliáš, Jan
Integrovaná produkce třešní a višní. Zvýšení skladovatelnosti plodů vybraných odrůd v optimálně složené plynné směsi s minimálním fyziologickým poškozením.  VŠÚO Holovousy. 2005.
výzkumná zpráva utajovanáprof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
Integrovaná produkce třešní a višní. Zvýšení skladovatelnosti plodů vybraných odrůd v optimálně složené plynné směsi s minimálním fyziologickým poškozením
Goliáš, Jan
Integrovaná produkce třešní a višní. Zvýšení skladovatelnosti plodů vybraných odrůd v optimálně složené plynné směsi s minimálním fyziologickým poškozením. 2006.
výzkumná zpráva utajovaná
Pokroky v ULO skladovania ovocia
Goliáš, Jan
Pokroky v ULO skladovania ovocia. In Monitoring pestovania a skladovania ovocia. Nitra,Slovensko : 5.ročník Chladex Nitra: 2007, s. 1.
článek ve sborníku
Release of anaerobic metabolites from intact sweet cherries stored i low oxygen atmospheres
Goliáš, Jan -- Lacný, Zdeněk -- Němcová, Anna -- Čaněk, Alois
Release of anaerobic metabolites from intact sweet cherries stored i low oxygen atmospheres. Mitteilungen Klosterneuburg: Rebe und Wein, Obstbau und Früchteverarbeitung. 2006. sv. 56, č. 5-6, s. 157--165. ISSN 0007-5922.
článek v periodikuprof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
Response of cherries to low oxygen atmosphere
Goliáš, Jan -- Fruhwirt, Marek
Response of cherries to low oxygen atmosphere. In Quality of Horticultural Production. Lednice: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, s. 29--30. ISBN 978-80-7375-060-2.
článek ve sborníku
Skladování ovoce v ULO a další perspektivy
Goliáš, Jan
Skladování ovoce v ULO a další perspektivy. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2007. č. 11, s. 53--54. ISSN 1213-7596.
článek v periodiku
Storage of sweet cherries in low oxygen and high carbon dioxide atmospheres
Goliáš, Jan -- Němcová, Anna -- Čaněk, Alois -- Kolenčíková, Doubravka
Storage of sweet cherries in low oxygen and high carbon dioxide atmospheres. Zahradnictví = Horticultural science. 2007. sv. 34, č. 1, s. 26--34. ISSN 0862-867X.
článek v periodiku
Účinek řízené anaerobiosy skladování třešní
Goliáš, Jan -- Fruhwirt, Marek
Účinek řízené anaerobiosy skladování třešní. In JŮZL, M. -- NEDOMOVÁ, Š. Sborník souhrnů sdělení XXXIV. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. MZLU v Brně: Ediční středisko, 2008, s. 1. ISBN 978-80-7375-157-9.
článek ve sborníku
Výsledky řešení výzkumného projektu 1G58071 Integrovaná produkce třešní a višní
Goliáš, Jan
Výsledky řešení výzkumného projektu 1G58071 Integrovaná produkce třešní a višní.  Holovousy. 2009.
zpráva o řešení projektu