ProjektyHelp


Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin

Garant: Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.


      
Harmonogram
   


Následující časová osa zachycuje harmonogram daného projektu. Začátek a konec projektu je uveden na levé straně osy. Ostatní data jsou umístěna na pravé straně osy.

||
01.04.2016 > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2018 > 
||