ProjektyHelp


Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin

Garant: Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.


   
Pracovníci
   Harmonogram   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
RolePracoviště
Telefon
Kancelář
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.AÚO ZF
+420 519 367 244
LB01N2013 (Led-A2.13)
AÚO ZF+420 519 367 242
LB01N2011 (Led-A2.11)
ŘÚO ZF, MEND ZF, ZF D-ZI-Z prez [roč 4]
+420 519 367 241
LB01N2010 (Led-A2.10)
Ing. Jan Wolf
Ř
ZF D-ZI-Z komb [přerušeno]
+420 519 367 241
LB01N2010 (Led-A2.10)


Seznam historických pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam historických pracovníků, kteří v minulosti pracovali na projektu.

Pracovník
Role
PracovištěOdDo
A
ÚO ZF [ukončeno]
23.05.2016
05.12.2016

Legenda
Role:A
administrativa
Mmetodický řešitel
Ř
řešitelHpomocníkPpozorovatel