Projekty


Přenos rezistence z GM odrůdy švestky 'HoneySweet' do odrůdy 'Domácí velkoplodá', hodnocení transgenní a netransgenní rezistence slivoní k viru šarky švestky

Garant: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.


Základní informace
   
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem projektu je výzkum vedoucí k získání odrůdy švestky rezistentní k PPV s kvalitou a vlastnostmi pokud možno identickými s odrůdou Domácí velkoplodá, která je velmi kvalitní, ale k PPV silně náchylná, získání výsledků každoročního výzkumu a hodnocení polního pokusu GM švestky cv. HoneySweet, a vyhodnocení nepřenosnosti PPV mšicemi třech vybraných netransgenních genotypů odrůd slivoně rezistentních k PPV. Potřebných parametrů hlavní výzkumné části projektu bude dosaženo křížením GM švestky cv. HoneySweet s odrůdou Domácí velkoplodá. Cílem je získat a co nejrychleji uvést do plodnosti hybridy ze záměrného křížení donorů rezistence vycházející z odrůdy HoneySweet.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
QJ1610186
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QJ1610186
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
5
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Tomáš Kissspoluřešitel
Ing. Jan Wolfspoluřešitel
odpovědný řešitel
spoluřešitel
Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.spoluřešitel