Projekty


Design nových SSR primerů pro rod Pyrus

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.spoluřešitel
Ing. Jan Wolfřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Garant