Projekty


Design nových SSR primerů pro rod Pyrus

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav ovocnictví (ZF)
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3
Počet výsledkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.spoluřešitel
Ing. Jan Wolfřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Garant