ProjektyHelp


Design nových SSR primerů pro rod Pyrus

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


   
Pracovníci
   Výsledky
   
   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Design nových SSR primerů pro rod Pyrus".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
Role
Pracoviště
Telefon
Kancelář
A
ÚO ZF
+420 519 367 244LB01N2013 (Led-A2.13)
M
MEND ZF
+420 519 367 311
LD03N1009 (LD031.09)
Ing. Jan WolfŘZF D-ZI-Z komb [přerušeno]
+420 519 367 241
LB01N2010 (Led-A2.10)

Legenda
Role:
A
administrativaM
metodický řešitel
Ř
řešitel
H
pomocník
P
pozorovatel