ProjektyHelp


Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu

Garant: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.


Základní informace   
Pracovníci
      


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Ekologie, reprodukce a zdravotní stav prasete divokého jako základ jeho managementu".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
Role
Pracoviště
Telefon
Kancelář
A
ÚOLM LDF
+420 545 134 109BA04N2015 (B2.15)
A
ÚOLM LDF, ext AF
+420 545 134 539
BA04N2015 (B2.15)
Ing. Marcel Bena
Ř
ÚOLM LDF
+420 545 134 111BA04N2012 (BZ121)
Ř
ÚOLM LDF, OPTČ REK
+420 545 134 110
BA04N2017 (B2.17)
Ing. Martin Ernst, Ph.D.
Ř
ÚOLM LDF+420 545 134 107BA04N4052 (B4.52)
Ř
LDF D-LI-MYSL [ukončeno]
ŘÚOLM LDF, LDF D-LI-MYSL prez [roč 4]
+420 545 134 109
BA04N2012 (BZ121)
ŘLDF D-LI-MYSL prez [přerušeno]+420 545 134 107
BA04N4052 (B4.52)
Ing. Radim Plhal, Ph.D.Ř
ÚOLM LDF
+420 545 134 108BA04N2014 (B2.14)
Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.Řext LDF
+420 545 134 111
BA04N2012 (BZ121)
Ř
ext ÚOLM LDF
+420 545 134 110BA04N2017 (B2.17)
Ing. Jaroslav Zeman, Ph.D.Ř
LDF D-LI-MYSL [ukončeno]
+420 545 134 108
BA04N2014 (B2.14)
H
LDF B-LES-LES [ukončeno]
+420 545 134 108
BA04N2014 (B2.14)
H
ICV B-SP-UOP [ukončeno]
Bc. Jana Schmidová
H
LDF N-LI-LI [ukončeno]

Legenda
Role:
A
administrativaMmetodický řešitel
Ř
řešitelH
pomocník
P
pozorovatel