ProjectsHelp


Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky

Supervisor: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.


Basic information
   
Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cílem projektu je empiricky ověřit návaznost rozvoje (růstu) regionu na faktory stanovené jako klíčové pro tento rozvoj vybranými teoriemi regionálního rozvoje. Výzkum bude zaměřen na vhodný region České republiky, ve kterém budou porovnány výsledky vývoje rozvojových charakteristik s vývojem faktorů rozvoje dle zvolených teorií. Na základě dosažených výsledků bude stanoveno, zda je pro další rozvoj regionu vhodné aplikovat konkrétní rozvojovou teorii, popřípadě s jakými omezeními.
Kind of project:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Project identification:
FFRMS-IGA-2016/016
Project status:
Defended
Project start date :
01. 02. 2016
Project close date:
31. 01. 2017
Number of workers in the project:
3
Number of official workers in the project:
0