ProjektyHelp


Ověření platnosti vybraných reorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky

Garant: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je empiricky ověřit návaznost rozvoje (růstu) regionu na faktory stanovené jako klíčové pro tento rozvoj vybranými teoriemi regionálního rozvoje. Výzkum bude zaměřen na vhodný region České republiky, ve kterém budou porovnány výsledky vývoje rozvojových charakteristik s vývojem faktorů rozvoje dle zvolených teorií. Na základě dosažených výsledků bude stanoveno, zda je pro další rozvoj regionu vhodné aplikovat konkrétní rozvojovou teorii, popřípadě s jakými omezeními.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Identifikace projektu:
FFRMS-IGA-2016/016
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 01. 2017
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0