Projekty


Srovnání struktury porostů a diverzity bylinného patra aktivních pařezin východní a západní Evropy

Garant: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt propojuje výzkum jednotlivých týmů LDF MENDELU, které se dlouhodobě věnují různým aspektům výmladkového lesa a bude postaven na srovnání dvou lokalit nízkého lesa a to ve východní Evropě (Bulharsko) a v Evropě západní. Vznikem nových experimentálních ploch v západní Evropě dojde navíc k doplnění mozaiky výzkumných lokalit nízkého lesa založených v minulosti v Rumunsku, Turecku,Bulharsku, Itálii a v České republice. Realizace projektu zajistí syntézu sesbíraných dat a poznatků uplatnitelných v lesním hospodářství, ochraně přírody a ve výuce na Mendelově univerzitě v Brně.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Identifikácia projektu:LDF_VT_2016014
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:28. 02. 2017
Počet pracovníkov projektu:16
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:2