Projekty


Analýza reprodukčního potenciálu selat prasete divokého (Sus scrofa L.)

Garant: doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Identifikace projektu:
LDF_VP_2016023
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 01. 2017
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6
Počet výsledků na projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel
Ing. Marcel Bena
řešitel
RNDr. Ondřej Mikulkařešitel
Ing. Jaroslav Zeman, Ph.D.pozorovatel
hlavní řešitel
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
garant