Projekty


Analýza změn biodiverzity hospodářských nížinných lesů v průběhu sukcesního vývoje s využitím multitaxonového hodnocení

Garant: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.


Základní informace
   
      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Komplexním cílem předloženého projektu je analýza vývoje a změn společenstev fauny a flóry (využití multitaxonového přístupu) během sukcesního vývoje produkčního nížinného lesa (1. vegetační stupeň) a vyhodnocení těchto porostů z hlediska úrovně biodiverzity v moderní zemědělsko-lesní krajině České republiky. V rámci řešení předpokládáme, že mozaika různověkých porostů na stejném území zvyšuje celkovou biodiverzitu krajiny, vytváří vhodné podmínky pro široké spektrum bezobratlých živočichů, drobných obratlovců a vyšších rostlin. Tím dochází k podpoře mimoprodukční funkce lesa při zachování ekonomických a produkčních faktorů lesního hospodaření.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 02. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 01. 2017
Počet pracovníků projektu:
11
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0