ProjektyHelp


Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie

Garant: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je prohloubit poznání dynamiky ekonomických vztahů zemí Evropské unie. V tomto kontextu se projekt zaměří na podstatné socioekonomické a politické souvislosti vývoje agrárně-potravinářského obchodu, jak mezi státy Evropské unie, tak i ve vztahu k rozvojovým zemím. Zvolený přístup je založen na systémové analýze opírající se především o teorii agrobyznysu a teoretické rámce umožňují zkoumat konzistenci politik Evropské unie. Syntéza poznatků z obou těchto směrů výzkumu umožní kvalifikovaně vyhodnotit souvislosti mezi dynamikou agrárně potravinářského obchodu jako příčiny i důsledku probíhajících strukturálních změn evropského agrobyznysu.
Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Identifikace projektu:
FRMS - IGA - 2016/013
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Garant - hlavní řešitel
řešitel
spoluřešitel - student
Ing. Sara Sedláčková
spoluřešitel - student