Projekty


Dynamika ekonomických vztahů zemí Evropské unie

Garant: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cílem projektu je prohloubit poznání dynamiky ekonomických vztahů zemí Evropské unie. V tomto kontextu se projekt zaměří na podstatné socioekonomické a politické souvislosti vývoje agrárně-potravinářského obchodu, jak mezi státy Evropské unie, tak i ve vztahu k rozvojovým zemím. Zvolený přístup je založen na systémové analýze opírající se především o teorii agrobyznysu a teoretické rámce umožňují zkoumat konzistenci politik Evropské unie. Syntéza poznatků z obou těchto směrů výzkumu umožní kvalifikovaně vyhodnotit souvislosti mezi dynamikou agrárně potravinářského obchodu jako příčiny i důsledku probíhajících strukturálních změn evropského agrobyznysu.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracovisko:Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Identifikácia projektu:FRMS - IGA - 2016/013
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4
Počet výsledkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.Garant - hlavní řešitel
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.řešitel
Ing. Šárka Poulováspoluřešitel - student
Ing. Sara Sedláčkováspoluřešitel - student