Projekty


Aspekty strategického rozvoje malého a středního podnikání

Garant: Ing. Veronika Svatošová, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Financování   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Efektivní strategie podniku se stává nezbytným nástrojem jejich rozvoje. Význam strategie je podniky často podceňován, což může mít za následek nemožnost zvyšování konkurenceschopnosti. Důležité pro podniky je nalézt takové řešení, které je pomůže nasměřovat cestou ke strategickému myšlení a následnému strategickému růstu. Předmětem a hlavním záměrem projektu je proto analýza a hodnocení úrovně strategického řízení a vybraných aspektů strategického rozvoje malých a středních podniků s akcentem na nástroje strategického řízení. Splnění záměru projektu je podpořeno relevantní rešerší literatury a výzkumným šetřením, který se orientuje na vybrané skupiny podniků malého a středního podnikání.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 02. 2016
Datum ukončení projektu:31. 01. 2017
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:6