Projekty


České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje

Garant: doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová


Základní informace
   
   Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt si klade za cíl metodami kritického hodnocení tří období vývoje evropského zahradního umění - 1) renesance a baroku, 2) klasicismu a romantismu a 3) období 19.- 20. století vyhledat, porovnat, zařadit a formulovat jejich souvislosti s českým zahradním uměním, zejména v odrazu podnětů italské, francouzské, anglické a čínské zahrady, a to se zvláštním zřetelem na hodnocení použití základních kompozičních prvků.
Druh projektu:
MK (Projekt Ministerstva kultury)
Pracoviště:
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Identifikace projektu:DG16P02H053
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
DG16P02H053
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
11
Počet oficiálních pracovníků projektu:11
Počet výsledků na projektu:
8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.řešitel, odborný a ideový garant
Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D.řešitel, realizační a organizační garant
řešitel, realizační a organizační garant
Ing. Iva Novotná
řešitel
Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D.
řešitel
Ing. Zora Kulhánková, Ph.D.řešitel
Ing. Anna Magni, Ph.D.
řešitel
řešitel
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová
odpovědný řešitel, garant
administrativa
MgA. Tereza Damcovářešitel