Projekty


České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje

Garant: doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt si klade za cíl metodami kritického hodnocení tří období vývoje evropského zahradního umění - 1) renesance a baroku, 2) klasicismu a romantismu a 3) období 19.- 20. století vyhledat, porovnat, zařadit a formulovat jejich souvislosti s českým zahradním uměním, zejména v odrazu podnětů italské, francouzské, anglické a čínské zahrady, a to se zvláštním zřetelem na hodnocení použití základních kompozičních prvků.
Druh projektu:MK (Projekt Ministerstva kultury)
Pracovisko:Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Identifikácia projektu:DG16P02H053
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:DG16P02H053
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:11
Počet výsledkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.řešitel, odborný a ideový garant
Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D.řešitel, realizační a organizační garant
Ing. Viktor Filipiřešitel, realizační a organizační garant
Ing. Iva Novotnářešitel
Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D.řešitel
Ing. Zora Kulhánková, Ph.D.řešitel
Ing. Anna Magni, Ph.D.řešitel
Ing. Marie Lebedovářešitel
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmováodpovědný řešitel, garant
Vladimíra Pulkrábkováadministrativa
MgA. Tereza Damcovářešitel