ProjektyHelp


Překlad normy EN 527-3

Garant: Ing. Josef Pacovský, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
návrh do května na připomínkování
Druh projektu:Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Stav projektu:
Obhájený
Hlavní projekt:preklad normy en 527-2 (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
04. 04. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 07. 2005
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Řešitel
Ing. Zdeněk Muzikář, Ph.D.
Řešitel