ProjektyHelp


Sledování obsahu esterů kyseliny ftalové v krmivech a jejich komponentech

Garant: prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.


Základní informace   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Byly vypracovány analytické metody stanovení DEHP a DBP v krmivech, v komponentech a doplňcích krmiv. Práce přinesla velké množství výsledků týkajících se obsahu PAE v krmivech, komponentech a krmných doplňcích. Úroveň kontaminace sledovaných vzorků byla velice rozdílná a pohybovala se od hodnot pod 1 mg (minerální látky) až do 131 mg PAE na 1 kg (původního vzorku) u sojového oleje. Vzhledem k tomu, ze již byla na modelových pokusech potvrzená kumulace těchto látek v těle hospodářských zvířat (JAROŠOVÁ aj., 1999), existuje reálné riziko přenosu PAE do celého potravního řetězce.
Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav technologie potravin (AF)
Identifikace projektu:234/2102/IG250241
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1
Počet výsledků na projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
garant


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Sledování obsahu esterů kyseliny ftalové v krmivech a jejich komponentech (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
StavGarant projektu
QG60066
Prevence průniku toxických esterů kyseliny ftalové do krmiv, produktů a potravin
řešený

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájenýobhájenýobhájenývyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený