ProjektyHelp


Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v Brně

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt umožní zadávat nová témata disertačních prací, která by více zaujala i studenty jiných biologicky orientovaných Mgr. studijních programů, což zvýší prostupnost z různých oborů univerzity, i těch, kde molekulární genetika nebyla hlavní náplní jejich studia. Budou zavedeny praktické kurzy moderních, náročných a vysoce sofistikovaných molekulárně-genetických metod a zpracovány podrobné dvojjazyčné manuály pro Ph.D. i Mgr. studenty všech oborů na MZLU v Brně, což podpoří zájem studentů o doktorský stupeň univerzitního vzdělávání.
Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:
145/2006
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
spoluřešitel
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
řešitel
Mgr. Kristina Civáňová, Ph.D.
spoluřešitel
prof. Ing. Josef Dvořák, CSc., dr. h. c.
spoluřešitel
spolupracovník
spoluřešitel