ProjektyHelp


Podpora prostupnosti do doktorského studijního programu Molekulární biologie a genetika živočichů z magisterských programů na MZLU v Brně

Garant: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt umožní zadávat nová témata disertačních prací, která by více zaujala i studenty jiných biologicky orientovaných Mgr. studijních programů, což zvýší prostupnost z různých oborů univerzity, i těch, kde molekulární genetika nebyla hlavní náplní jejich studia. Budou zavedeny praktické kurzy moderních, náročných a vysoce sofistikovaných molekulárně-genetických metod a zpracovány podrobné dvojjazyčné manuály pro Ph.D. i Mgr. studenty všech oborů na MZLU v Brně, což podpoří zájem studentů o doktorský stupeň univerzitního vzdělávání.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Identifikace projektu:
145/2006
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
spoluřešitel
řešitel
spoluřešitel
prof. Ing. Josef Dvořák, CSc., dr. h. c.spoluřešitel
Jana Pavelkováspolupracovník
spoluřešitel