Projekty


Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základní informace
   
   Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Budou připraveny a optimalizovány molekulární a imunochemické postupy pro detekci a determinaci viroidů, virů, fytoplazem, nematod a hub napadajících ovocné stromy. Současně budou vybrány vhodné dřevinné indikátory pro biologické testování vybraných patogenů (viry, fytoplazmy) těchto dřevin pro systém certifikace rozmnožovacího materiálu ovocných dřevin v České republice.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:QG60123
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QG60123
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
4
Počet výsledků na projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Dr. Ing. Boris Krška
Řešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Spoluřešitel
Ing. Michal Adam, Ph.D.Spoluřešitel
Ing. Vladimíra Kopřivová, Ph.D.Spoluřešitel