Projekty


Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů

Garant: prof. Dr. Ing. Boris Krška


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Financovanie   Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracovisko:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikácia projektu:1P04ME714
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:1P04ME714
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:02. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3
Počet výsledkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Ivan OukropecSpoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.Spoluřešitel
prof. Dr. Ing. Boris KrškaOdpovědný řešitel